Současnost obce


V obci stojí školní budova, která slouží jako mateřská škola pro místní děti a dojíždějící děti z Lazniček i jiných obcí. Část budovy slouží jako obecní úřad. Základní školu navštěvují žáci ve Velkém Ujezdě, kam občané obce dojíždí také k obvodnímu lékaři. K zásobování obyvatel slouží prodejna smíšeného zboží.Podnikatelskou činnost v obci provozuje dřevomodelářská dílna, stolárna,  služby obyvatelům zajišťují dva hostince. Lidé dojíždí za prací převážně do Mariánského Údolí nebo do Přerova. Zvláštností obce je zatopený lom, který vlastní sdružení podílníků. Čistá voda na dně lomu láká v letním období ke koupání.

V bývalé klubovně SSM byly provedeny vnitřní opravy během let 2011 - 2013 a v současné době je klubovna bohatě využívána. Konají se zde akce pro děti i dospělé, které organizuje převážně kulturní výbor obce.  Občané obce si mohou klubovnu pronajmout na soukromé oslavy a jiné podobné vyžití. Každou středu je pro čtenáře otevřena obecní knihovna. Na Hasičské zbrojnici byla natřena střeca, opravena fasáda. V roce 1996 byla dokončena plynofikace celé obce, o dva roky byla zplynofikována zbrojnice a po té kadeřnictví a klubovna. Je zde také padesát metrů vybudované kanalizace a v roce 1997 bylo rekonstruováno vnitřní osvětlení mateřské školy. V roce 1996 byl vyčistěn místní potok Kyjanka. Také se podařilo odstranit zjištěný radon z mateřské školy a třech rodinných domů. V roce 2004 byl vybudován  vodovod,

Ve Výklekách působí Sdružení dobrovolných hasičů a Český svaz chovatelů. Obec pravidelně v červnu pořádá hodové odpoledne. Místní spolky pořádají  v letních měsících  na venkovním areále taneční zábavy. V roce 1997 bylo dokončeno hřiště pro hasičské soutěže.