Historie obce


V roce 1794 měly Výkleky 34 domů a 236 obyvatel , roku 1900 už 64 čísel a 392 obyvatel, v roce 1930 vzrostl počet domů na 90 a obyvatel na 453, roku 1950 to bylo 99 domů a 391 obyvatel, v roce 1980 bylo v obci 86 čísel a žilo zde 310 lidí. Při sčítání v roce 1991 bylo v obci 78 domů s 88 byty, ve kterých žilo 268 obyvatel. V lednu 1997 žilo ve Výklekách 255 občanů.

Ve středověku patřila část obce církevní kapitole a část k veselíčskému panství. Poddaní kapitolní se nazývali "Kněžáci" a poddaní veselští "Panťáci". Na kapitolní straně byla robota lehčí, na straně veselské těžší. Roku 1258 dal biskup Bruno část Výklek, která patřila ke stolnímu statku olomouckéhio biskupa, děkanství kapitolnímu, k němuž až do roku 1676 jako prebenda příslušela. Pak byla statkem kapitoly, která až do roku 1848 brala odtud výnosy. Veselská (Veselíčská) strana patřila k Helfštýnu. Roku 1447 prodal Jiří z Kravař se zbožím Helfštýnským i tu část Výklek, která mu patřila, Vokovi ze Sovince.Při Helfštýně zůstal díl a do roku 1548, kdy Jan z Perštýna prodal Výkleky (6 lidí ve Výklekách) Erazimovi z Bobolusk, jenž si koupil i panství Veselské. Od toho roku patřily Výkleky k Veselíčku.

Výkleky byly přifařeny do Tršic. V letech 1819 a 1850 žádaly o přidělění do Velkého Újezda. Bylo jim však vyhověno až v roce 1884. Roku 1898 si ve Výklekách postavili na místě dřevěné zvonice na počest 50 panovnického jubilea císaře Františka Josefa I. kapli, ke cti svatého Antonína Paduánského. V kapli se sloužily i mše. Přiškolena byla ves od starodávna do Tršic, a když byla v Lazničkách zřízena škola, do Lazniček. Roku 1908 si postavili v obci dvojtřídní jednopatrovou školní budovu.

Obyvatelé se živili polním hospodářstvím a část nacházela obživu v místních lomech. První kamenolom v obci působil od roku 1862,druhý od roku 1915, další od roku 1946. Pila vznikla v roce 1948. Záložna a také chovatelské družstvo v roce 1921. V roce 1918 byly v obci 2 hostince, 3 kupci , 3 obuvníci, 2 kováři, pokrývač, kamenický mistr, 2 tesaři a obchod s dřívím. Ze spolků zde působila Hospodářská besídka od roku 1907, 0mladina od roku 1911, Národní jednota od roku 1913, Domovina od roku 1923, hasičský sbor od roku 1928, Kamenodělnický Rudých odborů od roku 1938.

Roku 1868 vyhořelo půl obce. Od roku 1899 do 1910 zde byly časté menší požáry. Podle vyprávění pamětníků zemřeli v obci za napoleonských válek vojíni, kteří byli pochováni v trati "na Močidlech". Na jejich památku tam byla postavena boží muka.

Poprvé se obec připomíná roku 1203, což je místní falzum. Podle Hosákovy publikace "Místní jména na Moravě a ve Slezsku" se uvádí roku 1258 villa Wikleck, 1447 Wykleky atd., až 1877 Wiklek, Výkleky, v letech 1881 a 1924 již Výkleky.