Lom Výkleky


Lom ve Výklekách, stejně jako přilehlé pozemky, jsou ve vlastnictví soukromých osob.

V lomu ve Výklekách je zakázáno: 

  • stanovat, tábořit, rozdělávat oheň, kácet dřeviny, či jinak využívat přilehlé soukromé pozemky,
  • v zatopeném lomu je zakázáno koupat psy.

Koupání v lomu ve Výklekách je možné pouze na vlastní nebezpečí. 

Vzhledem k častým krádežím na soukromém pozemku u lomu, byla na žádost Policie ČR zřízena závora k zamezení vjezdu na soukromé pozemky. V případě porušení soukromého práva vlastníků těchto pozemků se návštěvníci vystavují postihu ze strany Policie ČR.

Za účelem provozování lomu je od 15. června do 15. září pronajat soukromé osobě.
Není možné v lomu Výkleky provozovat žádné další podnikatelské aktivity.

Každý, kdo navštíví lom, dbá na čistotu okolí, uklízí po sobě a veškerý odpad odnáší s sebou.

Zodpovědnost za majetek a provádění kontroly nad dodržováním pořádku v lomu mají vlastníci pozemků.