Sdružení a spolky


Český svaz chovatelů

9.1.1967 - Ustavující schůze chovatelů drobného zvířectva

předseda: Josef Hnilica
místopředseda: Josef Veverka
jednatel: Marcel Janalík
pokladník: Jaromír Zdařil

28. května 1967 byla uspořádána první výstava drobného domácího zvířectva ve školní zahradě. Po oba dva dny bylo deštivé počasí. Účast velká. V roce 1998 byl zvolen nový výbor českého svazu chovatelů. Předsedou byl zvolen po dlouholeté pomlce Josef Hnilica, jednatelem Jaromír Zdařil, pokladníkem Miroslav Navrátil. Po více jak třicetileté přestávce byla uspořádána 12. a 13. června 1999 propagační výstava v místním areále. Poslání výstavy je ukázat výsledky chovatelské práce členů ZO ČSCH. Bylo vystavováno 176 králíků, 89 holubů a 17 ks drůbeže. Na pravidelnou výstavu, která se koná vždy v červnu se těší vystavovatelé a chovatelé celého okolí.
 


Sbor dobrovolných hasičů

Je nejstarším dosud činným spolkem v obci, byl založen v roce 1928.

Prvním starostou byl zvolen Martin Šídlo, místostarostou Hynek Roháč, náčelníkem Jan Kopecký, jednatelem Josef Krutílek, vzudělávatelem Št.Dřímal, pokladníkem Jan Přikryl, zbrojířem Čeněk Hnilica, podnáčelníkem Ludvík Kolomazník a Antonín Zdařil, četařem Ignác Hajtl a Květoslav Hnilica.

Byla zakoupena stříkačka, ale nebylo zbrojnice. 1. června 1930 bylo v obci první hasičské okrskové cvičení a při této příležitosti byl položen základní kámen ke stavbě hasičské budovy.
Krychlový základní kámen, na němž je vytesáno 1930, byl položen do zdi proti školní budově, Je v něm zalitá kovová skříňka, ve které je uložena listina, tehdejší kovové mince a časopisy toho dne v obci odebírané. 10. června 1931 se konala velká hasičská slavnost, otevření hasičského domu. Členové sboru se aktivně účastnili okrskových cvičení, župních slavností a pomáhali při likvidaci požáru. Pro občany pořádali odpolední výlety a plesy. V letošním roce 2001 byl při stavebních pracích na hasičské budově nalezen základní kámen, v kterém byla nalezena zmíněná kovová skříňka.

Do schránky budou přidány současné mince a tiskoviny. Ve zdi místní hasičské zbrojnice bude určeno důstojné místo pro uložení základního kamene. Sbor dobrovolných hasičů ve Výklekách patří k nejlepším hasičům v okrsku.