Informace dle zákona č. 106/1999 sb.


Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

1. Oficiální název

Obec Výkleky


2. Důvod a způsob založení

viz Důvod a způsob založení


3. Organizační struktura

viz Správa obce


4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obec Výkleky
Výkleky 72
751 25 Veselíčko u Lipníka n.B.

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obec Výkleky
Výkleky 72
751 25 Veselíčko u Lipníka n.B.

4.3 Úřední hodiny

Pondělí:    ---
Úterý:      9:00 - 17:00
Středa:     ---
Čtvrtek:   9:00 - 17:00
Pátek:      ---

4.4 Telefonní čísla

viz Správa obce

4.5 Čísla faxu

---

4.6 Adresa internetové stránky

www.vykleky.cz

4.7 Adresa e-podatelny

ou@vykleky.cz


5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 29825831, kód banky: 0100


6. IČO

00850659


7. DIČ

---


8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Územní plán obce, Rozpočtový výhled

8.2 Rozpočet

viz Rozpočet a rozpočtová opatření


9. Žádosti o informace

viz Žádosti o informace a Přehled vyžádaných informací


10. Příjem žádostí a dalších podání

viz Žádosti o informace


11. Opravné prostředky

viz Opravné prostředky


12. Formuláře

viz Formuláře žádostí


13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

viz Řešení životních situací


14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

viz Nejdůležitější předpisy

14.2 Vydané právní předpisy

 

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací není stanoven.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Nebylo vydáno žádné rozhodnutí.


16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

Obec nemá vzor licenční smlouvy.

16.2 Výhradní licence

Úřad nevydal žádnou výhradní licenci.


17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

viz Výroční zprávy o činnosti obce