Komunální odpad


Sazba poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na rok 2019 a podmínky svozu

Výše poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2019 činí :

 • 490,- Kč/rok - fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt
 • 490,- Kč/rok - fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.

Poplatek je splatný do 31. 5. 2019

Poplatek lze hradit v kanceláři OÚ Výkleky nebo bankovním převodem na účet č. 29825831/0100, variabilní symbol je číslo popisné nebo číslo evidenční.

Svozový kalendář pro rok 2019

Leden 2., 16., 30. Červenec 3., 17., 31.
Únor 13., 27. Srpen 14., 28.
Březen 13., 27. Září 11., 25.
Duben 10., 24. Říjen 9., 23.
Květen 8., 22. Listopad 6., 20.
Červen 5., 19. Prosinec 4., 18.

Podmínky svozu komunálního odpadu

 • Odvoz odpadu bude  prováděn  1 x  za  14 dnů dle  vydaného  svozového  kalendáře.
 • Popelnice  musí  být  připraveny k odvozu  u  krajnice komunikace III. třídy č. 43613, 43618 a 43617  tak, aby  k nim  byl  zajištěn  přístup.
 • V zimním období musí být odstraněny  sněhové bariéry odhrnutím sněhu. Komunální odpad uložený mimo nádoby nebude odvezen (např. plastové pytle).

Třídění   komunálního  odpadu

 1. Sběrné nádoby (popelnice) - slouží k ukládání zbytkového odpadu po vytřídění, tj. smetí, popel, saze, nevratné obaly z domácnosti, kuchyňské odpady.

  Do sběrné nádoby nepatří - žhavý popel, hlína, štěrk, rumovisko z bouraček, ovoce mrtvá zvířata, PET lahve, železo, sklo apod.
   
 2. Kontejnery na tříděný odpad ( sklo, plasty )
  - sklo čiré i barevné - bílý a zelený zvon, lahve vhazujte bez vršku,
  - plasty - žlutý kontejner, před vhozením do kontejneru slisujte.
   
 3. Papír - modré kontejnery - kartony před vhozením rozložte, aby nezabraly v kontejneru zbytečně prostor.
   
 4. Velkoobjemový odpad - velkoobjemový odpad bez nebezpečných složek - materiál z úklidu domácností a hospodářství, nekompostovatelný dřevěný odpad např: starý nábytek, koberce, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, drobný stavební odpad atd.
   
 5. Nebezpečný odpad - olověné akumulátory, výbojky, zářivky, monitory, televizní obrazovky, nátěrové hmoty, textilní materiál znečištěný, lednice, lino, lepenka atd.
   
 6. Bio odpad - listí, tráva, zbytky rostlin: kořeny a listy zeleniny, květiny, apod. - kousky větví keřů i stromů (posekané, nastříhané, prořezané nebo zpracované štěpkovačem), spadané ovoce (prokládané trávou a řezem z keřů) zbytky zeleniny a ovoce.