Vodní hospodářství


CENA ODEBRANÉ PITNÉ VODY ZA ROK 2018 SPLATNÁ V ROCE 2019

Vodné je platba za pitnou vodu a za službu spojenou s její výrobou a jejím dodáním.

Cena je stanovena za jeden metr krychlový odebrané pitné vody a je pro všechny odběratele stejná, ať už se jedná o domácnosti nebo tzv. ostatní odběratele. Množství vody dodané do objektu z veřejné sítě se měří vodoměrem, který je osazen na vodovodní přípojce.

Cena za odebranou pitnou vodu za rok 2018 byla stanovena: 

32,- Kč / metr krychlový ( = 1000 l ) vody.


Odečty stavu vodoměrů byly provedeny do 31. 12. 2018.

Občané mohou nahlédnout do vyúčtování za odebranou pitnou vodu z obecního vodovodu, a to na obecním úřadě ve Výklekách v době úředních hodin.

Datum splatnosti za odebranou pitnou vodu je 31. 3. 2019.

 
Poplatek lze hradit v kanceláři OÚ Výkleky nebo bankovním převodem na účet č. 29825831/0100, variabilní symbol je číslo popisné nebo číslo evidenční.