Czech POINT


Vydávání výpisů z informačního systému Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál)

Czech POINT

Postup vydání ověřeného výpisu

Před tím než půjdete na Czech POINT, musíte znát základní údaje o subjektu, ke kterému chcete získat ověřený výstup. Tato služba není určená k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou.

Na Obecním úřadě ve Výklekách si můžete požádat o:

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

 • Co od nás obdržíte: ověřený výpis z Katastru nemovitostí
 • Kdo může žádat: kdokoliv
 • Jaké doklady potřebujete: žádné
 • Co musíte jako žadatel znát: katastrální území, číslo listu vlastnictví nebo parcelní číslo
 • Jaký je poplatek: 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku

VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

 • Co od nás obdržíte: ověřený výpis z Obchodního rejstříku (úplný nebo aktuálně platný)
 • Kdo může žádat: kdokoliv
 • Jaké doklady potřebujete: žádné
 • Co musíte jako žadatel znát: IČ (identifikační číslo)
 • Jaký je poplatek: 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku

VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ

 • Co od nás obdržíte: ověřený výpis z evidence Rejstříku trestů
 • Kdo může žádat: pouze osoba, které se výpis týká, nebo zmocněnec na základě ověřené plné moci
 • Jaké doklady potřebujete: platný občanský průkaz nebo cestovní pas + rodný list
 • Jaký je poplatek: 100,- Kč za výpis

VÝPIS ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

 • Co od nás obdržíte: ověřený výpis ze Živnostenského rejstříku
 • Kdo může žádat: kdokoliv
 • Jaké doklady potřebujete: žádné
 • Co musíte jako žadatel znát: IČ (identifikační číslo)
 • Jaký je poplatek: 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku

VÝPIS Z BODOVÉHO HODNOCENÍ ŘIDIČE

 • Co od nás obdržíte: ověřený výpis z Centrálního registru řidičů
 • Kdo může žádat: pouze osoba, které se výpis týká, nebo zmocněnec na základě ověřené plné moci
 • Jaké doklady potřebujete: platný občanský průkaz nebo pas a řidičský průkaz
 • Jaký je poplatek: 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku
 • Poznámka: Výpis má pouze informativní charakter pro občany, nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk s úřady.

VÝPIS ZE SEZNAMU KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ

 • Co od nás obdržíte: ověřený výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Kdo může žádat: kdokoliv
 • Jaké doklady potřebujete: žádné
 • Co musíte jako žadatel znát: IČ identifikační číslo)
 • Jaký je poplatek: 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku

PODÁNÍ DO REG. ČASTNÍKŮ PROVOZU MODULU AUTOVRAKŮ ISOH

 • Co od nás dostanete:
  • registrace a vydání přístupových údajů do systému evidence autovraků
  • změna v přiřazení provozoven k uživatelským účtům
  • vygenerování jednorázového hesla k existujícímu účtu
 • Kdo může žádat: statutární orgán organizace, případně kontaktní osoba s plnou mocí od statutárního orgánu
 • Jaké doklady potřebujete: platný občanský průkaz nebo pas
 • Co musíte jako žadatel znát: IČO
 • Jaký je poplatek: 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku

VÝPIS Z INSOLVENČNÍHO REJSTŘÍKU

 • Co od nás dostanete: ověřený výpis z insolvenčního rejstříku
 • Kdo může žádat: kdokoliv
 • Co musíte jako žadatel znát: identifikační číslo organizace nebo osobní údaje konkrétní osoby
 • Jaký je poplatek: 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku

Více informací na: http://www.czechpoint.cz/public/verejnost/sluzby/

DATOVÉ SCHRÁNKY

Od 1. 11. 2009 jsou v souvislosti s datovými schránkami na kontaktních místech CzechPOINTu prováděny následující agendy:

Autorizovaná konverze dokumentů (dále  jen „AKD“)

 • Co je to „AKD“: Úplné převedení dokumentu z listinné do elektronické podoby nebo úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dosud používaná ověřená kopie. Ověřovací doložka každé provedené konverze se ukládá do centrálního úložiště ověřovacích doložek
 • Jak „AKD“ probíhá:   
  • Konverze z listinné do elektronické podoby
   - zákazník přinese listinu, kterou chce konvertovat.
   - výstup je dle volby zákazníka předáván na CD/DVD nebo je zaslán do tzv. Úschovny, tedy úložiště konvertovaných dokumentů, kde si jej zákazník kdykoliv později vyzvedne.
   - Úhrada nosiče CD/DVD je provedena v rámci úhrady poplatku za konverzi.
  • Konverze z elektronické do listinné podoby
   - elektronický dokument, který chce zákazník konvertovat, je možné přinést buď na CD/DVD) nebo poslat z datové schránky zákazníka do Úschovny (datového úložiště).
   - v tomto případě s sebou zákazník přinese potvrzení o vložení dokumentu do datového úložiště pro potřeby konverze, které obsahuje jeho jednoznačnou identifikaci.
 •  Jaký je poplatek: 30,-Kč za stránku konvertovaného dokumentu

Podání žádosti o zřízení datové schránky

 • Jak podání žádosti probíhá:
  1. Žadatel předloží doklad totožnosti.
  2. Žádost se vyplní elektronicky.
  3. Následně pracovník žádost vytiskne a předloží zákazníkovi k podpisu
  4. Datová schránka bude zřízena do tří dnů.
  5. Poté obdrží zákazník přístupové údaje poštovní zásilkou do vlastních rukou.

Podání žádosti o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových

 • V případě ztráty nebo odcizení přístupových údajů do datové schránky může oprávněná osoba k datové schránce požádat o zneplatnění přístupových údajů a vystavení nových.
 • Jak zneplatnění probíhá:
  1. Žadatel předloží doklad totožnosti.
  2. Žádost vyplní pracovník přepážky elektronicky.
  3. Následně pracovník žádost vytiskne a předloží zákazníkovi k podpisu.
  4. Ke zneplatnění stávajících přístupových údajů dojde okamžitě.
  5. Poté bude automaticky odeslán e-mail s odkazem na aktivační portál, kde dojde k vygenerování nových přístupových údajů.
 • Jaký je poplatek: poprvé zdarma, každé další  200,- Kč za jednu žádost